trends nieuwsconsumptie

Just another WordPress.com weblog

Consument wil vooral bellen en sms’en december 15, 2008

Filed under: Artikelen Olga Hageldoorn — 2008trendscv202a @ 8:48 am

Consument wil vooral bellen en sms’en

donderdag 27 november 2008, 8:39

Consument wil vooral bellen en sms’en

We willen vooral bellen en sms’en met onze mobiele telefoon. Het moet niet te ingewikkeld worden.

Dat blijkt uit een onderzoek van Ruigrok | NetPanel in opdracht van trendblad Second Sight onder 512 respondenten. De uitkomsten werden afgezet tegen eerder onderzoek uit 2004. Uit het nieuwe onderzoek blijkt dat onze behoefte aan telefonie en het gebruik ervan in het algemeen niet opmerkelijk zijn veranderd. We houden het graag simpel. Een telefoon moet vooral eenvoudig te bedienen zijn, vinden we (90 procent), en dat was vier jaar geleden ook al zo.
Uit het gebruik van de functies van onze mobiele telefoon blijkt net als vier jaar geleden een duidelijke voorkeur te bestaan voor bellen en sms’en. Wel gebruiken jongere mensen vaak meer van de functies op hun mobiel dan oudere mensen. Ten opzichte van het gemiddelde doen de 18- tot 35-jarigen bijvoorbeeld vaker iets met bluetooth en de rekenmachine, spelen ze vaker spelletjes en maken ze vaker filmpjes.
Een opmerkelijke uitkomst is de geringe populariteit van mobiel internet, een van de paradepaardjes van providers en telecomproducenten. Maar slechts 16 procent van de respondenten gebruikt internet op zijn of haar mobiel; wel ligt het gebruik in de leeftijdsgroep van 18 tot 35 jaar hoger (28 procent). De belangrijkste redenen om geen gebruik te maken van mobiel internet zijn te duur, te langzaam en te onhandig.
Ook opmerkelijk: veel consumenten gaan akkoord met toezending van advertenties en andere commerciële boodschappen naar hun mobiel. Voorwaarde is wel dat er iets tegenover staat, zoals gratis belminuten.

Advertenties
 

Nieuwe mediaconsumptie ten koste van sociale contacten november 27, 2008

Filed under: Artikelen Olga Hageldoorn — 2008trendscv202a @ 3:14 pm

 

Een kwart eeuw lezen, luisteren, kijken en internetten. 0p woensdag 6 oktober 2004 werd het onderzoeksrapport aangeboden aan de staatssecretaris van Cultuur, mw. mr. M.C. van der Laan. De studie van het Sociaal Cultureel Planbureau maakt deel uit van een langlopend onderzoeksprogramma – Het culturele draagvlak – dat met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelingen in de cultuurdeelname van de Nederlandse bevolking in kaart brengt.
De belangrijkste conclusies uit het onderzoek zijn:

Sinds 1975 is het media-aanbod sterk gegroeid. De hoeveelheid tijd die Nederlanders aan deze media besteden is echter vrijwel gelijk gebleven. Van de gemiddeld bijna 45 uur vrije tijd per week gaat bijna 19 uur (ruim 40%) op aan media en ict. Twee derde deel van de mediatijd (12,4 uur oftewel ruim 27% van de vrije tijd) wordt voor de televisie doorgebracht.

In de afgelopen kwart eeuw heeft een verschuiving in de tijdsbesteding plaatsgevonden van oude naar nieuwe media. De tijd besteed aan sociale contacten is in die periode aanzienlijk gedaald.

Elke nieuwe generatie telt minder lezers van boeken, kranten en tijdschriften dan de vorige. Zo las in 2000 van de 50-65 jarigen nog 35% een boek, 66% een tijdschrift en 80% een krant. Onder 20-34 jarigen waren deze percentages resp. 27%, 46% en nogmaals 46%.

Sinds 1975 is de hoeveelheid tijd die aan boeken wordt besteed gedaald met een derde. Dit is voornamelijk het gevolg van de daling van het aantal boekenlezers. De echte boekenliefhebbers lezen nog vrijwel evenveel als drie decennia geleden.

Ouderen blijven de publieke omroep nog het meest trouw. Jongere kijkers geven de voorkeur aan de commerciële omroep. Daarnaast zijn jongeren het vaardigst in het omgaan met computers, internet, games e.d. en besteden zij er van alle leeftijdsgroepen ook de meeste tijd aan.

In Nederland is het marktaandeel van de publieke omroep vergeleken met andere Europese landen relatief laag (37%). Per hoofd van de bevolking wordt echter ook veel minder geld aan de publieke omroep besteed dan bijvoorbeeld in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

In tegenstelling tot middelbaar en hoger opgeleiden gingen lager opgeleiden niet méér gebruik maken van het steeds meer gevarieerde media- en informatie-aanbod.

Nu internet zich ontwikkelt tot het centrale distributiemedium voor tekst, beeld en geluid en voor onderlinge communicatie, is een mediabeleid ingedeeld naar letteren, pers, omroep, ict en communicatie-infrastructuur niet langer adequaat. Een alternatieve indeling naar de functies die media vervullen (informeren en opiniëren; gezelschap bieden en verbondenheid creëren; socialiseren en cultureel integreren; amuseren) ligt meer voor de hand.

In Achter de schermen worden voor het eerst ontwikkelingen in media-aanbod, media-uitrusting en mediagebruik beschreven tegen de achtergrond van sociale veranderingen die de Nederlandse samenleving in de afgelopen drie decennia heeft doorgemaakt. Met het Tijdsbestedingsonderzoek dat sinds 1975 om de vijf jaar is gehouden, voor het laatst in 2000, beschikt het SCP over een unieke gegevensbron waarmee het gebruik van gedrukte, audiovisuele en digitale media in onderlinge samenhang kan worden beschreven.

De auteurs, dr. Frank Huysmans, dr. Jos de Haan en dr. Andries van den Broek, besteden in het boek bijzondere aandacht aan cultuurdeelname (literatuur, theater, muziek etc.) via de media en internet. Ook vergelijken zij de Nederlandse mediasituatie met die in omringende landen. De auteurs pleiten voor het ontwikkelen in het onderwijs van mediacompetentie: vaardigheid in het kritisch omgaan met media. Voorts betogen zij dat nu het internet zicht ontwikkelt tot hét centrale distributieplatform voor tekst, beeld en geluid, de traditionele indeling van het mediabeleid in letteren, pers, omroep en ict een probleem wordt. Zij stellen een indeling voor naar de vier functies die het mediabestel vervult: informeren en opiniëren; het bieden van gezelschap en verbondenheid; socialiseren en cultureel integreren; en amuseren.

 

Van andere groep

Filed under: Artikelen Olga Hageldoorn — 2008trendscv202a @ 3:10 pm

Nieuwsconsumptie
Door CV202B

Studenten van het Instituut voor Media en Informatie Management hebben onderzoek gedaan naar de nieuwsconsumptie van vroeger en nu bij Nederlanders. De doelgroep waar zij zich op hebben gericht zijn personen onder de 50 jaar. Vanwege de breedte van deze doelgroep is deze afgebakend naar mensen van 24 tot 35 jaar met een fulltime baan.

Media

In de resultaten van het onderzoek kwam duidelijk naar voren dat traditionele media zoals televisie, radio en kranten en daarnaast ook nieuwe media, zoals het Internet de meest gebruikte media zijn onder de doelgroep. Dit betekend dat de respondenten van een gevarieerde mediaconsumptie houden. Opvallend is, dat de media voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Televisie wordt vooral gebruikt vanwege het entertainmentgehalte, radio voornamelijk voor ontspanning en de krant om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Het Internet wordt voor uiteenlopende doeleinden gebruikt. Bij het onderwerp nieuwsconsumptie aangekomen, waren de resultaten verassend.

Nieuwsconsumptie

Opvallend was wel dat de populaire genoemde media ook veel gebruikt wordt voor nieuwsconsumptie. Toen de doelgroep een voorkeur mocht geven voor regionale of landelijke media, kwamen er veel dezelfde antwoorden. De voorkeur van de meerderheid ging uit naar landelijke media, omdat het een grotere nieuwswaarde heeft en een algemener beeld geeft van het nieuws. Onder de kleine groep personen die geen voorkeur hadden of waarvan de voorkeur naar zowel landelijke als regionale media uitging, kwamen er argumenten naar voren als: “Het nieuws is specifieker, vaak knullig, grappig en sensatievol!” Dit geeft aan dat de primaire voorkeur van de doelgroep niet direct uitgaat naar regionale media omdat het nieuws daar niet echt serieus wordt genomen. Indien zij er toevallig wel mee in aanraking komen, dan vind de doelgroep het wél leuk om het te consumeren. Dit was een veel gehoorde reactie bij de respondenten.

Kiezen en delen

Maar waar, wanneer, met wie en via welk medium wordt het nieuws dan toch geconsumeerd? De respondenten hebben een vaste baan en zitten de helft van hun tijd op kantoor. De krant wordt ‘s ochtends voor het werk, tijdens het ontbijt of in de trein naar werk toe gelezen. Als de krant ’s morgens niet wordt gelezen, wordt er tijdens het ontbijt nog ‘even snel’ naar het 07.30 uur nieuws geluisterd of om 08.00 uur tijdens het rijden in de auto. Gedurende een werkdag staat de radio aan en wordt er geluisterd naar populaire jongeren zenders of BNR. Elk uur komt het nieuws van de dag voorbij, maar hier wordt onbewust naar geluisterd. Er wordt dus wel geluisterd, maar niet alles wordt opgeslagen omdat dit te veel inspanning kost. “Radio is namelijk voor een stukje ontspanning” , was een veel gehoorde reactie.

Tijdens de lunch is er weer tijd om de krant open te slaan, maar dit gaat niet zonder de nieuwsfeiten te delen met collega’s. De respondenten waren het er over eens dat het leerrijk en interessant is om de opinie van andere mensen over bepaalde onderwerpen te weten. Er ontstaan tijden zo’n lunch leuke discussies en meningsverschillen. Het maakt niet uit of de discussie nou over wereldschokkend nieuws gaat zoals de terroristische aanslag op het World Trade Center of over Truus die haar hondje per ongeluk in de wasmachine heeft gestopt, alles is boeiend zo lang je er maar over kan praten. In het geval er niet genoeg tijd is om een discussie te voeren met collega’s, dan wordt er met een druk op de knop alle actualiteiten op een rijtje gezet via het Internet.

World wide weten

De populairste websites voor nieuwsconsumptie zijn die van nu.nl en telegraaf.nl, gaven de respondenten aan.
Na zo’n lange werkdag is het tijd voor ontspanning, maar niet meteen. Er wordt nog even snel een blik geworpen op het 18.00 uur of 19.30 uur journaal op NED1 en/of RTL 4. De meerderheid van de respondenten gaf aan dat zij de tijd voordat zij werkten het nieuws op dezelfde tijdstippen consumeerden, behalve ‘s ochtends vroeg.

Snel, sneller, snelst

De krant en het internet bereiken de doelgroep het snelst met betrekking tot nieuwsverspreiding.
De krant bereikt de respondenten snel, omdat dit medium ’s morgens vroeg al op de deurmat ligt. Hierdoor zijn zij die dag direct op de hoogte van het nieuws. Veel respondenten zijn dan ook geabonneerd op de krant. Volgens hen moet de krant niet alleen maar nieuws bevatten, maar ook entertainment.
De krant is ook één van de effectiefste media met betrekking tot het onthouden van het nieuws. Dit heeft als reden dat het lezen van de krant energie vergt en daardoor wordt informatie beter onthouden. Daarnaast is televisie ook een effectief medium met betrekking tot het onthouden van het nieuws. Beelden doen een beroep op het fotografische geheugen en blijven daardoor beter hangen. Daarnaast maakt televisie het nieuws ook een stuk persoonlijker dankzij een nieuwslezer.
Het internet bereikt de doelgroep ook erg snel. De respondenten vinden het internet vluchtig en kunnen gemakkelijk en snel nieuws opzoeken. Zij maken sinds ongeveer drie jaar dagelijks gebruik van dit medium om op de hoogte te blijven van het nieuws. Internet is onmisbaar in het bedrijfsleven geworden, want alles gaat tegenwoordig via online verkeer. Dagelijks wordt er veel gesurft op het internet op zoek naar informatie. Het nieuws dat op dit medium wordt aangeboden, wordt ook goed onthouden. Alleen heeft dit medium de voordelen van de krant niet, namelijk:“ Het ligt ’s morgens vroeg niet op de deurmat!”, aldus de respondenten.

Vroegâh

Tien jaar geleden was men erg trouw aan de printmedia, want deze hadden samen met de televisie het snelste bereik. Het Internet werd toen nog niet zoveel gebruikt. De krant werd gelezen, omdat hij bij pa en ma op de keukentafel lag of de nieuwsuitzending werd gezamenlijk op de bank gevolgd. Nieuwsuitzendingen via de radio werden niet gevolgd, want deze waren voor volwassenen. De snelle verspreiding van het nieuws ging toen via deze media of van mond-tot-mond. Tot de dag van vandaag heeft bijna iedereen al kennis gemaakt met online nieuwsconsumptie en digitalisering.

Into the future

De respondenten denken dat de nieuwsverspreiding en –consumptie zich vanaf nu tot 2015 meer gaat ontwikkelen. De ontwikkelingen breiden zich uit op digitaal gebied. Nieuwsverspreiding hangt nauw samen met de ontwikkelingen op het gebied van IT en daardoor gaat deze een belangrijke rol spelen in de toekomst.
Voortaan gaat er meer worden verspreid via nieuwsbrieven en er wordt voorspeld dat er een zogenaamd online internet via de televisie (interactieve televisie) komt. Nieuws op je mobiele telefoon wordt ook een snel groeiende ontwikkeling. Interactiviteit staat centraal. De consumenten geven zelf aan wanneer zij het nieuws willen consumeren en welk nieuws ze willen krijgen. De respondenten zijn van mening dat na 2015 alles alleen nog maar digitaal wordt verspreid.

Oftewel..

Wat de uitkomsten van het onderzoek betreft kan de conclusie getrokken worden dat de doelgroep nieuws graag deelt met anderen. Het nieuws uit de krant delen zij het liefst met collega’s op het werk, nieuws van televisie met hun partner of familie en het nieuws op de radio wordt gedeeld met medepassagiers of collega’s. Daarentegen wordt nieuws via het Internet individueel geconsumeerd.

De nieuwsconsumptie verschuift van traditionele media naar nieuwe media. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er ook een verschuiving ontstaat van socialisme naar individualisme, want men deelt het nieuws steeds minder met anderen. Aangezien er een verschuiving is van fysieke media naar digitale media, zal de GSM in de loop der tijd een belangrijke rol gaan spelen. Na 2015 heeft iedereen een mobiele telefoon met internet. De nieuwsconsumptie via het Internet wordt nu al steeds populairder. Daarom worden deze twee belangrijke elementen samengevoegd tot één; nieuwsconsumptie via het Internet op je mobiele telefoon. Zelf navigeren, overal te gebruiken en op ieder gewenst moment van de dag!

 

Filed under: Artikelen Olga Hageldoorn — 2008trendscv202a @ 3:02 pm
Niet echt een artikel maar wel heel handig denk ik zomaar.

The Net Usage Index for News enables users to monitor global news consumption 24 x 7, seeing in real-time the impact of current events on online media consumption. The Index features:

  • Sociological and geographic trends—who’s consuming news when and where
  • Traffic by number of visitors per minute-viewed by geographic region or global composite
  • Traffic by percentage above or below average-viewed by geographic region or global composite

   

 

 

 GLOBAL NEWS – WEB TRAFFIC METRICS

  11.27.08 9:59 AM EST
Updated Every Five Minutes
North America
1,744,295 VM -28%
South America
61,515 VM +8%
Europe
406,776 VM 0%
Asia (Pacific)
152,897 VM +11%
Africa
14,328 VM -13%
Australia
15,405 VM -16%
 
The World

Moderate Traffic
21% Below Normal
2,396,499 VM

 

North America 3,018,224
South America 77,197
Europe 471,472
Asia (Pacific) 293,258
Africa 18,072
Australia 100,531
 

Highest Peaks based on total visitors per minute

The highest peaks since inception of the Net Usage Index for News (August 18, 2005), based on total visitors per minutes. The following data ranks the top peaks, and the corresponding events that were taking place in the world at the time.

<!– –>

Rank
Date
Approximate Time (EST)
Peak Visitors per Minute
Compelling News Event*
 1  Nov. 4,  2008  11:00 PM  8,572,042  Barack Obama is victorious in
 historic presidential election
 2  June 22,  2006  12:00 PM  7,283,584  U.S. eliminated by Ghana in
 World Cup
   3  Mar. 20,  2008  2:30 PM  7,008,325  Day One of U.S. College  Basketball
 2008 Playoffs Coverage
 
 4  Mar. 16,  2006  3:00 PM  5,489,918  Day One of U.S. College  Basketball
 2006 Playoffs Coverage
 5  Mar. 15,  2007  2:30 PM  5,100,367  Day One of U.S. College Basketball
 2007 Playoffs Coverage
 6  June 16,  2008  4:30 PM  4,963,050  US Open Championship
 7  Nov. 5,  2008  5:00 PM  4,885,406  Post Election Day 2008 coverage
 8  Feb. 8,  2007  4:30 PM  4,885,065  News breaks on the death
 of Anna Nicole Smith
 9  June 12,  2006  2:00 PM  4,733,201  U.S. plays Czech Republic
 in 1st Round of World Cup
 10  Oct. 11,  2006  2:45 PM  4,598,917  Cory Lidle’s light plane crashes into
 New York apartment building
 11  Mar. 17,  2006  2:30 PM  4,594,098  Day Two of U.S. College Basketball
 2006 Playoffs Coverage
 12  Oct. 5,  2006  4:30 PM  4,567,571  Yankees lose in American League
 Division Series game to Tigers
 13  Mar. 16,  2007  2:30 PM  4,369,741  Day Two of U.S. College Basketball
 2007 Playoffs Coverage
 14  Apr. 16,  2007  3:30 PM  4,154,200  Deadly shootings at Virginia Tech
 15  Nov. 8,  2006
 2:00 PM  4,053,610  Post Election Day 2006 coverage;
 Rumsfeld resigns

* The Net Usage Index for News does not claim that a single news event accounts for all Web news traffic at any given time, but the Index can be used to correlate worldwide interest in specific news events with relative audience size.

 

Waarom kopen mensen kranten?

Filed under: Artikelen Olga Hageldoorn — 2008trendscv202a @ 2:57 pm

Waarom kopen mensen kranten?

13 oktober 2008 13:55

Het Stimuleringsfonds voor de Pers subsidieert het onderzoek ‘Waarom kopen mensen kranten?’, uitgevoerd door Leon de Wolff Mediamanagement. Hierin wordt onderzocht of de pluriformiteit van het krantenaanbod nog aansluit bij de maatschappelijke pluriformiteit. Ingrijpende veranderingen binnen de dagbladsector geven extra aanleiding tot deze vraag, stelt het Stimuleringsfonds.

Het Stimuleringsfonds stelt een subsidie van ten hoogste € 48.000,- beschikbaar voor dit onderzoek naar de factoren die het kopen van Nederlandse kranten beïnvloeden. Vrij toegankelijk onderzoek dat op een geïntegreerde wijze onderzoekt welke factoren het kopen van kranten in Nederland beïnvloed is schaars, zo niet afwezig. En dat terwijl de perssector juist gebaat is bij empirische gegevens in deze tijd van media transformatie. Het onderzoek kan er in de eerste plaats toe bijdragen dat er gegevens beschikbaar komen over de inhoud van vraag en aanbod. In de tweede plaats beoogt het onderzoek verklaringen over de teruggang van de krant empirisch te toetsen.

 

Olga-Internet leidt niet tot meer nieuwsconsumptie

Filed under: Artikelen Olga Hageldoorn — 2008trendscv202a @ 2:56 pm
Email artikel: E-Mail This Post/Page Print artikel: Print This Post/Page Reacties: 2

Bijna een op de drie Amerikanen gebruikt internet om het nieuws te volgen. ‘Oude’ media zoals tv, radio en kranten hebben het moeilijk, maar zijn nog altijd populairder dan internet. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van het Pew Research Center for the People & the Press naar de nieuwsconsumptie van Amerikanen.

Gemiddeld gaat 31 procent van de Amerikanen ten minste drie dagen per week online voor het nieuws. Dat is 2 procentpunt meer dan twee jaar geleden. De belangstelling voor nieuws op internet steeg met name eind jaren negentig. Sindsdien lijkt de groei af te vlakken.

De opkomst van internet heeft er niet toe geleid dat Amerikanen meer tijd zijn gaan besteden aan het volgen van nieuws. In 1996 besteedden Amerikanen gemiddeld 66 minuten aan het nieuws in kranten en op radio en tv. Tien jaar later is dat 67 minuten (internet meegerekend). Internet wordt vooral gebruikt om snel wat koppen te snellen. Voor achtergronden maken Amerikanen liever gebruik van traditionele media.

Een van de opmerkelijkste uitkomsten van het onderzoek is wellicht dat jongeren (18 – 24 jaar) niet de belangrijkste online nieuwsconsumenten zijn. Omdat internet aanvankelijk vooral populair was onder jongeren, waren zij wel de groep die internet als nieuwsbron als eersten omarmden. Maar inmiddels zijn zij lang en breed voorbijgestreefd door de Amerikanen tussen de 25 en 65. Van de 18- tot 24-jarigen maakt 30 procent gebruik van internet als nieuwsbron, terwijl dat percentage bij de groep van 30 tot 34 jaar (de mensen die internet een decennium geleden als eersten gebruikten) inmiddels op 47 procent ligt. Mensen van boven de 65 maken het minst gebruik van internet.

Moeilijke tijden voor kranten
De geringe belangstelling voor online nieuws onder jongeren past in het beeld dat zij in het algemeen weinig interesse lijken te hebben voor de actualiteiten. Slechts 29 procent van de Amerikanen jonger dan dertig jaar leest een krant. Overigens is dat percentage nu al tien jaar hetzelfde.

De grote veranderingen hebben zich, wederom, voorgedaan bij oudere groepen. Ook voor 25+-ers is het steeds minder vanzelfsprekend om een krant te lezen. Het aantal respondenten dat zegt gisteren een krant te hebben gelezen, schommelt volgens Pew rond de 40 procent. Tien jaar geleden was dat nog 50 procent, en volgens Gallup-onderzoek uit 1965 zelfs 71 procent.

Maar er is hoop, zo blijkt uit het onderzoek van Pew. Sinds 2002 lijkt de daling van het aantal krantenlezers tot stilstand te zijn gebracht – onder meer omdat een deel van de Amerikanen de krant inmiddels online leest. De mensen die krantensites bezoeken, zijn vaak ook de mensen die een papieren dagblad lezen. Het zijn echte nieuws-junks, stelt Michael Dimock van het Pew Research Center for the People & the Press in een interview met Media Life Magazine. Mensen met een gemiddelde nieuwsinteresse gaan eerder naar de nieuwssites van Yahoo of MSNBC.

Vertrouwen in de media daalt
Sinds midden jaren tachtig hebben Amerikanen steeds minder vertrouwen in de media. Met name Republikeinen zijn zeer sceptisch. Alleen Fox News kan hun goedkeuring wegdragen. Democraten moeten daarentegen weinig hebben van Fox News.

Nieuwsconsumptie in de Verenigde Staten lijkt steeds meer langs partijlijnen te verlopen. Republikeinen kijken vaak naar Fox News, terwijl Democraten luisteren naar National Public Radio (NPR). Fox News en NPR zagen hun publiek allebei flink groeien de laatste jaren. Illustratief voor de scheidslijn tussen links en rechts is de vergelijking die Pew maakt tussen de populaire tv-programma’s The O’Reilly Factor (Fox News) en de Daily Show (Comedy Central). Het programma van Bill O’Reilly is vooral populair bij Republikeinen, terwijl Democraten naar de tv-show van Jon Stewart kijken.

De onderzoekers van Pew stelden de deelnemers aan het onderzoek ook drie kennisvragen (welke partij heeft de meerderheid in het Congres?, wie is de minister van Buitenlandse Zaken? en hoe heet de president van Rusland?). Op de eerste vraag wist 64 procent het goede antwoord, op de tweede 43 procent en op de derde vraag gaf 32 procent het juiste antwoord.

Onderzoeksmethode
Voor het onderzoek ondervroeg Pew Research Center for the People & the Press in totaal 3.204 volwassen Amerikanen. Het onderzoek wordt eens in de twee jaar uitgevoerd.